F.A.Q

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.dekoshop.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

Πολιτική του www.dekoshop.gr για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο
Το www.dekoshop.gr σε καμία περίπτωση δεν πουλά, ενοικιάζει, ή παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες / χρήστες των ιστοσελίδων μας προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) . Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Τ.Κ. – Τηλέφωνο/fax – Ημερομηνία γέννησης – ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα. Η Εταιρία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πωλήσεις ή αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, εκτός εάν έχετε εκφράσει εσείς την επιθυμία στο λογαριασμό σας μέσω της δυνατότητας συνδρομής σε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters). Εάν έχει την άδειά σας, το www.dekoshop.gr πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για:

Να σας αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις
Να σας παραδίδει προϊόντα
Το www.dekoshop.gr κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο br/owser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό επεξεργάσία τμήματος ή συνόλου των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Το www.dekoshop.gr δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).Η παρούσα πολιτική είναι δυνατόν να μεταβάλλεται κατά καιρούς.

Παραγγελίες Μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Εταιρίας από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Τ.Κ. – Τηλέφωνο/fax – ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εταιρίας.Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Προστασία κωδικού πρόσβασης
Είναι σημαντικό να προστατεύετε τον υπολογιστή σας και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας στο www.dekoshop.gr από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αν χρησιμοποιείτε κάποιο κοινόχρηστο υπολογιστή σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας πριν απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή. Αν πιστεύετε ότι κάποιος τρίτος γνωρίζει το κωδικό πρόσβασης σας παρακαλούμε συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αλλάξτε τον ενημερώστε μας αμέσως.

Πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και διατηρούμε στον ιστοχώρο μας (website) εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση επιθυμείτε. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από το στο δηλωμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ζητήστε τη διαγραφή του.Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο δηλωμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το νέο σας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα σας στείλουμε περαιτέρω οδηγίες.

Παιδιά και Ανήλικοι
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των νέων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι αυτό το λόγο δεν συλλέγουμε ποτέ ούτε διατηρούμε πληροφορίες στον ιστοχώρο μας (website) από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι κάτω από 13 ετών και κανένα μέρος του ιστοχώρου μας (website) δεν είναι δομημένο για να προσελκύει οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών. Επισκέπτες / χρήστες της Εταιρίας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους η Εταιρία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Δεν πωλούμε προϊόντα σε ανήλικους. Αν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό μας κατάστημα μόνο με τη συγκατάθεση και την συμμετοχή γονέων ή κηδεμόνων.

Cookies
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από το web server μας και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε:

Να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λήψη cookies.
Να επιλέγετε κάθε φορά αν θα αποδέχεστε να λαμβάνετε ή όχι ένα νέο cookie.
Να επιτρέψετε τη λήψη cookies μόνο από ιστοσελίδες της επιλογής σας.

Για να μπορέστε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες δυνατότητες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πρέπει η δυνατότητα λήψης cookies να είναι ενεργοποιημένη στο browser για το δικό μας domain name : www.dekoshop.gr

Ερωτήσεις ή σχόλια
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, ή σχόλιο σχετικά με : τον ιστοχώρο μας (website), τους όρους χρήσης ,την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση